Kontaktujte nás

ALOPEX Advisory s.r.o.


E-Mail:
nehnutelnosti@alopex.sk
Adresa: Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Grösslingová 62, 811 09 Bratislava

Telefón: +421910 440 598

IČO: 44 027 656