ALOPEX Advisory s.r.o.

Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Grösslingová 62, 811 09 Bratislava
IČO: 44027656

E-Mail: nehnutelnosti@alopex.sk

Kontaktujte nás