Zásady používania cookies

1. Identifikácia prevádzkovateľa

Spoločnosť Alopex Advisory s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 44 027 656, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51082/B (ďalej ako Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na webových stránkach www.alopex.sk súbory cookies, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmien a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamnetu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Cookies používame za účelom merania návštevnosti na webových stránkach www.alopex.sk, na zlepšovanie spôsobu fungovania našich webových stránok a prispôsobovanie ich zobrazovania vo Vašich zariadeniach. Tieto cookies používame na základe oprávneného záujmu spoločnosti v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

2. Čo je cookie?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý náš web ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Umožňuje to nášmu webu na určitú dobu zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad prihlasovacie meno, preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve nemusíte opätovne uvádzať.

3. Ako používame súbory cookie?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na našich stránkach používame nasledujúce typy súborov cookies:

  • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky, tieto cookies sú platné 1 deň;
  • funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne), tieto cookies sú platné 1 deň.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete zakliknutím políčka pri tlačidle odoslania súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Používanie cookies tretích strán

Google Analytics

Údaje, ktoré získame od vás prostredníctvom súborov cookies, môžu byť sprístupnené prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.

Zhromaždené súbory cookies sú ďalej spracovávané prostredníctvom:

  • služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphiteatre parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Tieto cookies sú platné 2 roky. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Na našej webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP, Vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bližšie informácie o tom Ako používa spoločnosť Google súbory cookie. Pozrite si aj zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pozrite si aj pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako Google chráni pri používaní súborov cookie Vaše osobné údaje a iné informácie.

Používame základnú verziu Google Analytics – nevyužívame inzertné funkcie, remarketing ani user ID.

Plugin sociálnej siete Facebook

Nevyužívame aktívny Facebook plugin, ktorý by monitoroval Váš pohyb na našich webstránkach a ukladal počas pohybu na stránkach www.alopex.sk cookies tretej strany (Facebooku). 

Webová stránka www.alopex.sk umožňuje zdieľať konkrétnu podstránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Využívame na to script, ktorý po kliknutí na tlačidlo otvorí okno prehliadača so sociálnou sieťou Facebook a následne Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky www.alopex.sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej stránky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky www.alopex.sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info.

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

CHROME

FIREFOX

INTERNET EXPLORER

SAFARI

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

  • požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom,
  • požadovať informáciu o tom, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania,
  • v prípade, že spracúvame Vaše nesprávne, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje máte právo na opravu Vašich osobných údajov a ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov,
  • patrí Vám taktiež právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo k sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak to nie je v rozpore so Zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; alebo ak to nie je v rozpore s našimi orpávnenými záujmami,
  • ak máte pochybnosti o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom, obráťte sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.